Settings

Inställningsmenyn låter dig specificera dina allergier samt välja första, andra och tredjespråk.

Väljer du GPS som förstaspråk känner Allergic Traveler™ av vilket land du befinner dig i. Om du till exempel behöver göra dig förstådd för en fransk kock i England, ställer du bara in franska som andraspråk.